Høytrykksspyling

 Kaldtvannsvasker / Varmtvannsvasker

Vi har utstyr som vasker med både kaldt vann og varmt vann.

Med varmtvann rengjør høytrykksvaskere enda bedre enn en maskin med samme trykk og kaldtvann.

Høy vanntemperatur fjerner fett og oljer uten bruk av kjemikalier.   

Vi har båt-tralle til opptrekk/ sjøsetting av båter. ( 10-26 fot).

  • Fasadevask av bolig/hytte
  • Båter
  • Mur
  • Terrasse
  • Belegningstein
  • Andre uteområder
  • Industribygg
  • Driftsbygninger
  • Innvendig fjos og lignende