Vinterlagring av båter

Innendørs vinterlagring av båter

Priser 2021 / 2022

10 - 17 fot

Kr 8000,-

18 - 20 fot

Kr 9000,-

21 - 25 fot

Kr 11000,-

Viktig info:              

 • Båten må leveres med full drivstofftank. Hvis ikke fyller vi den opp og fakturerer for drivstoff + 1000 kr for arbeid/kjøring.
 • Reservekanner med drivstoff og gasstanker skal være tatt ut fra båt.
 • Toalett og vanntanker skal være tømt og frostsikret.
 • Puter og verdisaker skal være tatt ut av båt.
 • Eier av båt er selv ansvarlig for at det er tegnet forsikring på båt og båtmotor osv. Forsikring må dekke brann, tyveri, hærverk og alle andre uforutsette forhold på båt og båtmotor, da dette ikke dekkes av Hampol As.
 • Batterier skal kobles fra under lagring. Dette gjøre vi for deg.

Tilleggstjenester:              

 • Opptrekk & sjøsetting båt
 • Høytrykksspyling fra fenderlist og ned
 • Service på båtmotor
 • Vinterkonservering av båtmotor
 • Reparasjoner, impellerskift, skift av registerreim/strammehjul osv

Du får 15 % rabatt på standard service på påhengsmotor, med forutsetning om at det bestilles samtidig med vinterlagring og at service utføres når båten står på vinterlager.

  Navn på båteier / bestiller

  Generell informasjon

  Båtmerke *:
  Antall fot på båt (ca) *:
  Båtmotor/merke:
  Hestekrefter (HK) og årsmodell på motor:

  Tjenester

  Jeg vil gjerne